[15-3] Patriarcat cadàver, apunts historics sobre política sexual a l’edat medieval

Vaga Feminista del 8 de març

El Centre Social de Sants tancarà el proper 8 de març en solidaritat amb la vaga feminista.