[16-12] Beermut del Desembre amb la Virra de Gràcia